Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie
Plac Wolności 9
38-606 Baligród
Tel. 13 460-13-44 kom. 536-492-305
e-mail: gops@baligrod.pl
adres skrzynki ePuap: 9b7dspk98c/SkrytkaESP

 

Rachunek bankowy: 82  1600 1462 1854  2559  3000  0001 w BNP PARIBAS

Rachunek bankowy: 55  1600 1462 1854  2559  3000  0002 w BNP PARIBAS
(Fundusz Alimentacyjny)

 

Pracownicy:
Kierownik GOPS – Małgorzata Prach

Główny księgowy – mgr Agnieszka Początek

Pracownik socjalny – mgr Bartłomiej Czech (Rejon: Jabłonki, Kołonice, Bystre, Rabe, Stężnica, Mchawa, Roztoki Dolne, Kielczawa, Cisowiec, Zahoczewie, Żerdenka, Nowosiółki)

Pracownik socjalny – Anna Masłyk (Rejon: Baligród). W zastępstwie Agnieszka Ławniczak

Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny – inspektor mgr Małgorzata Krechlik

Świadczenie wychowawcze (500+), Dobry Start, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – referent mgr Natalia Kubicka.
W zastępstwie mgr Bożena Kopczyńska.