Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
Żywność wydawana będzie od godz.
9:00 do 14:00 w dniu: 5 maja 2021 r. (środa) – Baligród
6 maja 2021 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości
Obowiązują dotychczasowe numery.

WAŻNE
Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 1,5 m. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć -1.161,60 zł
Dochód osoby samotnej -1.542,20 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu: 18 marca 2021 r. (czwartek) – Baligród

19 marca 2021 r. (piątek) – pozostałe miejscowości

Obowiązują dotychczasowe numery.

 

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.

Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  –   1.161,60 zł

Dochód osoby samotnej  –   1.542,20 zł

  1. Prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie w celu założenia nowych kart.

Żywność wydawana będzie w dniu:
1 luty 2021 r. (poniedziałek) – Baligród
2 luty 2021 r. (wtorek) – pozostałe miejscowości

w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.161,60 zł
Dochód osoby samotnej – 1.542,20zł

WAŻNE
Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.
Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

Godziny wydawania żywności: 9:00- 14:00

Zmiany 500+ w 2021 roku: okres rozliczeniowy i konieczność złożenia wniosku

Od 2021 roku okres świadczeniowy programu Rodzina 500+ będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Aby więc otrzymać świadczenie 500+ po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek.

 

Wniosek można złożyć:

od 1 lutego 2021 roku przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

od 1 kwietnia drogą tradycyjną w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

 

 

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze w nowy okresie zasiłkowym?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia , z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.   Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że dzień 24.12.2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 26.12.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu na okres styczeń – czerwiec 2021 r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu przysługuje rodzicom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w grudniu dochody za miesiąc listopad itd.)
  • zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 + 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie zaprasza od 7 grudnia (poniedziałek) w godzinach 8:00-14:00 dzieci od 0 do 6 lat po odbiór darmowych książek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że organizowana jest zbiórka sprzętu gospodarstwa domowego, mebli oraz wyposażenia mieszkania dla rodziny z 4 małych dzieci.Osoby zainteresowane pomocą i przekazaniem rzeczy dla rodziny mogą skontaktować się z pracownikiem socjalnym w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie oraz pod nr telefonu 13 460-13-44

Rodzina potrzebuje:
– Meble kuchenne
– Szafy
– Stół
– Łóżka
– Kołdry i poduszki
– Sprzęt RTV i AGD

ZA POMOC DZIĘKUJEMY.

Firma „Nowa Perspektywa” z Krakowa na zlecenie gminy Baligród realizuje „Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Baligród ”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

LINK:

https://baligrod-mieszk.webankieta.pl/

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Baligrodzie informuje, że w dniu:

5 sierpnia 2020 r. (środa) – Baligród

6 sierpnia 2020 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości

w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.056 zł

Dochód osoby samotnej – 1.402 zł

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

Godziny wydawania żywności: 9:00 – 14:00